top of page
Sky - plug.png

Wie zijn we?

turnUp strijdt tegen de hoge schooluitval en armoede in Turnhout. In 2020-2021 verliet 13,8% van de jongeren de school zonder diploma, terwijl 27% van de kinderen opgroeit in armoede. We bieden jongeren de kans om hun talenten te ontdekken en te benutten met als doel een positieve impact op henzelf en de samenleving.

 

Wat doen we?

Op zaterdagochtenden organiseren we doe-ateliers voor jongeren van het vijfde leerjaar tot het einde van het eerste middelbaar. Gedurende drie jaar verkennen ze verschillende interessegebieden en beroepen ondersteund door professionals en vrijwilligers. Na drie jaar bij turnUp hebben ze een beter inzicht in hun talenten en interesses, wat hun verdere schoolloopbaan en leven ten goede komt.

 

Hoe doen we dat?

We geloven in het belang van rolmodellen en een sterk sociaal netwerk. Daarom bouwen we aan een gemeenschap waarin jongeren worden gestimuleerd, ondersteund en geïnspireerd door anderen. We hechten veel waarde aan taalvaardigheid en bieden daarom een veilige omgeving waarin jongeren op hun eigen tempo kunnen groeien en zich kunnen uitdrukken.

 

turnUp Academy!

In september 2024 starten we onze werking in Turnhout, waarbij we elk jaar meer jongeren verwelkomen. We werken samen met lokale basisscholen en bedrijven om jongeren de kans te bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Draag een steentje bij.

turnUp wordt mogelijk gemaakt door de steun van lokale bedrijven en giften. Je kunt ons helpen door vrijwilliger of gastdocent te worden of financieel bij te dragen. Bedrijven kunnen ons ondersteunen door partner te worden, expertise te delen of jongeren uit te nodigen voor bedrijfsbezoeken. Alle steun is welkom.

bottom of page