top of page

Educatieve Oriëntatie
bij turnUp

Onze Missie

Bij turnUp is onze missie duidelijk: het verminderen van schooluitval onder jongeren. In Vlaanderen verlaat 11,3% van de jongeren de school zonder diploma. In Turnhout is dit zelfs 13,8% (cijfers 2020-2021). Bovendien groeit 27% van de kinderen in Turnhout op in armoede wat betekent dat in een klas van 25 leerlingen 7 kinderen in moeilijke omstandigheden leven.

Educatieve Activiteiten

Elke zaterdagvoormiddag, behalve tijdens schoolvakanties, bieden we educatieve doe-ateliers aan voor jongeren van het vijfde leerjaar tot het einde van het eerste middelbaar. Hier krijgen ze de kans om hun talenten te ontdekken en te verkennen via presentaties, praktische sessies en bezoeken aan bedrijven en organisaties. Ons programma strekt zich uit over drie jaar, met een voorbereidend jaar in het vierde leerjaar. Deelnemende jongeren beginnen hun reis in het vijfde leerjaar en voltooien deze na het eerste jaar secundair onderwijs.

Onze Educatieve Benadering

Bij turnUp moedigen we jongeren actief aan om hun talenten te ontwikkelen en te ontplooien. We bieden een ondersteunend netwerk en streven naar maatschappelijke diversiteit. Onze professionals en vrijwilligers creëren een omgeving waarin jongeren, ouders en gastdocenten zich gewaardeerd voelen. We geloven in de kracht van rolmodellen en een sterk sociaal netwerk voor de educatieve ontwikkeling van jongeren.

Taalvaardigheid

In de turnUp Academy leggen we een sterke nadruk op taalvaardigheid als essentiële competentie voor de toekomst. We stimuleren wekelijkse interactie tussen jongeren in kleine groepen, waarbij groepsveiligheid centraal staat. Tijdens de doe-ateliers moedigen gastdocenten en begeleiders interactie aan, waardoor taalontwikkeling natuurlijk wordt gestimuleerd. We erkennen het belang van individuele groei en moedigen jongeren aan om op hun eigen tempo uitdagingen aan te gaan.

bottom of page